Додаток №2

Програма добровільного медичного страхування

пенсіонерів ПАТ «Укрзалізниця»

«СТАНДАРТ»

 

 

Ø       АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНА ДОПОМОГА

Ø       СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА

Ø       ДЕННИЙ СТАЦІОНАР

Ø       НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

Ø       МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

Перелік послуг за складовими Програми  медичного страхування «СТАНДАРТ»

 

"Амбулаторно - поліклінічна допомога"

ü                Консультативна допомога фахівців за профілем захворювання в медичних закладах згідно Переліку медичних закладів;

ü                Лабораторно-діагностичні дослідження за медичними показаннями (клінічні, біохімічні, цитологічні, серологічні, бактеріологічні дослідження та інші);

ü                Проведення за призначенням лікаря ЕКГ, ЕФГДС, рентгенографії, рентгеноскопії, ультразвукової діагностики, реографії, ангіографії, КТ, МРТ та інших;

ü                Медикаментозне забезпечення;

ü                Фізіотерапевтичні процедури за призначенням лікаря (аерозольтерапія, світло-, електро-, водолікування, грязелікування та ін.);

ü                Амбулаторне лікування після виписки зі стаціонару до 14 днів (денний стаціонар).

           

"Стаціонарна допомога"

ü                Екстрена госпіталізація в лікувальні заклади ПАТ «Укрзалізниця» та інші медичні заклади охорони здоров’я;

ü                Планова госпіталізація (перевага віддається лікувальним закладам ПАТ «Укрзалізниця»);

ü                Проведення діагностичних лабораторних, рентгенологічних та інструментальних досліджень.

ü                Медикаментозне забезпечення.

ü                Консультативна допомога висококваліфікованих спеціалістів та проведення консиліумів лікарів;

ü                Консервативне лікування з повним забезпеченням послуг медперсоналу, забезпеченням виробами медичного призначення.

ü                Оперативне лікування з повним забезпеченням послуг медперсоналу, забезпеченням виробами медичного призначення, забезпеченням витратними матеріалами.

ü                Забезпечення витратними матеріалами та медикаментами застрахованих осіб при наявності життєвонебезпечних станів.

ü                Інтенсивна терапія.

ü                Анестезіологічна допомога.

ü                Післяопераційне лікування.

ü                Виконання необхідних медичних процедур та маніпуляцій.

ü                Фізіотерапевтичні процедури.

ü                Перебування в стандартних палатах;

ü                Харчування стандартне для лікувального закладу.

 

"Денний стаціонар"

ü                Консультативна допомога фахівців за профілем захворювання в медичних закладах згідно Переліку медичних закладів;

ü                Лабораторно-діагностичні дослідження за медичними показаннями;

ü                Проведення за призначенням лікаря ЕКГ, ЕФГДС, рентгенографії, рентгеноскопії, ультразвукової діагностики, реографії, ангіографії, КТ, МРТ та інших;

ü                Медикаментозне забезпечення;

ü                Виконання необхідних медичних процедур та маніпуляцій.

ü                Фізіотерапевтичні процедури.

 

“Невідкладна медична стоматологічна допомога”

Невідкладна хірургічна та терапевтична стоматологічна допомога з метою зняття гострого болю з початковим або/та тимчасовим лікуванням, лікування травматологічних пошкоджень.

ü                Обстеження та консультація стоматолога.

ü                Рентгенографія.

ü                Анестезія.

ü                Зняття гострого болю.

ü                Пломбування.

ü                Видалення зубів та зубних коренів.

ü                Лікування травматичних пошкоджень зубів та щелеп.

Специфіка обслуговування за програмою

«СТАНДАРТ»

ü                  Кількістьстраховихгоспіталізаційпротягомстроку страхування –2 (дві).

 

Відшкодування вартості послуг, отриманих в закладах поза переліком медичних закладів

ü                  Пріоритет в обслуговуванні застрахованих осіб надається базовим лікувальним закладам ПАТ «Укрзалізниця» згідно Переліку медичних закладів.

ü                  Страховик відшкодовує вартість послуг отриманих в закладах поза Переліком медичних закладів лише у випадку неможливості організувати необхідні послуги (у т.ч. забезпечення медикаментами)  та у випадках  отримання послуг ( у т.ч. медикаментів) за екстреними (невідкладними) медичними показаннями при станах, що загрожують життю.

ü   Послуги, отримані в закладах державної та комунальної форм власності поза переліком медичних закладів відшкодовуються у розмірі 100%, згідно з кошторисом вартості лікування по кожному медичному закладу.

ü   Послуги, отримані в базових лікувальних закладах ПАТ «Укрзалізниця» відшкодовуються у розмірі 100%.

ü                  Лікування в медичних закладах, не передбачених Переліком медичних закладів, здійснюються за направленням базового медичного закладу або за узгодженням із Страховиком.

Перелік базових медичних закладів

1.

Львівськаклінічналікарня на залізничномутранспорті

2.

Київськаклінічналікарня на залізничномутранспорті №1

3.

Харківськаклінічналікарня на залізничномутранспорті  №1

4.

Одеськаклінічналікарня на залізничномутранспорті

5.

Дніпропетровська клінічналікарня на залізничномутранспорті

6.

Київськаклінічналікарня на залізничномутранспорті №3

7.

Харківськаклінічналікарня на залізничномутранспорті  №2

8.

Київськаклінічналікарня на залізничномутранспорті №2

*Перелікбазовихмедичнихзакладівможезмінюватись.