Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01073828
Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): Придніпровська залізниця
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Державне підприємство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49602
Область: Дніпропетровська
Район: Кіровський район міста Дніпропетровська
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: проспект Карла Маркса
Будинок: 108
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0567930000
Номер факсу емітента: 0567930010
Веб-сайт емітента: www.dp.uz.gov.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 27.11.2012

      Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
      1. З 27 листопада 2012 року звільнено Момота Олександра Івановича з посади начальника Придніпровської залізниці у зв`язку з обранням його народним депутатом України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 915-р, наказ Міністерства інфраструктури України від 23.11.2012 № 217-О, наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 27.11.2012 № 836/ОС). Перебував на посаді начальника Пидніпровської залізниці з 14.04.2010.
      Часткою у статутному капіталі ДП "Придніпровська залізниці" не володіє.
      Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      2. З 28 листопада 2012 року призначений начальником державного підприємства "Придніпровська залізниця" Гладкіх Ігор Веніамінович (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 944-р, наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 27.11.2012 № 844/ОС). Обіймав посаду заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України.
      Часткою у статутному капіталі ДП "Придніпровська залізниці" не володіє.
      Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


з/п
Дата
прийняття
рішення
Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення
Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)
Посада* Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)
Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**
Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)
123456789
1 27.11.2012 Кабінет Міністрів України, Міністерство інфраструктури України, Державна адміністрація залізничного транспорту України звільнено Начальник Придніпровської залізниці 2.7 Момот Олександр Іванович - 0
2 28.11.2012 Кабінет Міністрів України, Державна адміністрація залізничного транспорту України призначено Начальник Придніпровської залізниці - Гладкіх Ігор Веніамінович - 0

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента Заступник начальника Придніпровської залізниці
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Мазнєв Олександр Федорович