Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01073828
Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): Придніпровська залізниця
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Державне підприємство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49602
Область: Дніпропетровська
Район: Кіровський район міста Дніпропетровська
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: проспект Карла Маркса
Будинок: 108
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0567930000
Номер факсу емітента: 0567930010
Веб-сайт емітента: www.dp.uz.gov.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 03.01.2013

      Відповідно до листа від 29.12.2012 № 12/12/29-01 ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" (вхідний від 03.01.2012 № НФ-55) 28 грудня 2012 року облігації підприємств відсоткові, іменні Державного підприємства "Придніпровська залізниця" серії D внесені до Біржового реєстру в котирувальний список першого рівня лістингу.
      Номінальна вартість цінного паперу - 1000,0 (одна тисяча) гривень. Кількість - 160 000 (сто шістдесят тисяч) штук. Форма існування - бездокументарна.
      Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених у лістинг, до загальної кількості цінних паперів випуску серії D: 100%;
      Випуск облігацій підприємств Державного підприємства "Придніпровська залізниця" серії D, зареєстрований 30.10.2012 свідоцтво № 253/2/12 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі


з/п
Дія
(лістинг/
делістинг
або зміна рівня
лістингу)
Найменування
фондової
біржі
Дата дії Вид цінних
паперів, щодо
яких вчинена дія
Номінальна вартість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(тис. грн)
Кількість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(шт.)
Частка
від розміру
статутного капіталу,
яку складають
цінні папери,
щодо яких
вчинена дія
(відсотки)
Дата реєстрації
випуску цінних паперів,
щодо яких вчинена дія
Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
Найменування органу,
що здійснив
державну реєстрацію
випуску цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
Тип, форма існування
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
123456789101112
1 Лістинг ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" 03.01.2013 облігації підприємств 160000 160000 20.8 30.10.2012 253/2/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку бездокументарна

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента Заступник начальника Придніпровської залізниці
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Мазнєв Олександр Федорович