Зміна до Особливої інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01073828
Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): Придніпровська залізниця
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Державне підприємство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49602
Область: Дніпропетровська
Район: Кіровський район міста Дніпропетровська
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: проспект Карла Маркса
Будинок: 108
Корпус: -
Офіс / квартира: -
Міжміський код та телефон емітента: 0567930000
Номер факсу емітента: 0567930866
Веб-сайт емітента: www.dp.uz.gov.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 01.04.2013

 

Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації

      В таблиці "Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі" у стовпці "Дата дії" слід читати - 01.04.2013.

 

Нова редакція повідомлення

      1 квітня 2013 року стало відомо, що з 29.03.2013 Операційним управлінням ПАТ "Фондова біржа ПФТС" прийнято рішення від 28.03.2013 № 2803/2013/3 про переведення облігацій підприємств, відсоткові, іменні Державного підприємства "Придніпровська залізниця" серії D (ISIN - UA4000148555) до Котирувального списку ПФТС другого рівня лістингу.
      Номінальна вартість цінного паперу - 1000,0 (одна тисяча) гривень. Кількість - 160 000 (сто шістдесят тисяч) штук. Форма існування - бездокументарна.
      Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених у лістинг, до загальної кількості цінних паперів випуску серії D: 100%;
      Випуск облігацій підприємств Державного підприємства "Придніпровська залізниця" серії D, зареєстрований 30.10.2012 свідоцтво № 253/2/12 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі


з/п
Дія
(лістинг/
делістинг
або зміна рівня
лістингу)
Найменування
фондової
біржі
Дата дії Вид цінних
паперів, щодо
яких вчинена дія
Номінальна вартість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(тис. грн)
Кількість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(шт.)
Частка
від розміру
статутного капіталу,
яку складають
цінні папери,
щодо яких
вчинена дія
(відсотки)
Дата реєстрації
випуску цінних паперів,
щодо яких вчинена дія
Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
Найменування органу,
що здійснив
державну реєстрацію
випуску цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
Тип, форма існування
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
123456789101112
1 лістинг ПАТ "Фондова біржа ПФТС" 01.04.2013 облігації підприємств 160000.0 160000 20.8 30.10.2012 253/2/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку бездокументарна

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться у зміні до особливої інформації
Посада керівника емітента Заступник начальника Придніпровської залізниці
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Мазнєв Олександр Федорович