slide1slide2slide3slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10

Регіональна філія 'Придніпровська залізниця'
АТ 'Укрзалізниця'

Ви знаходитесь на офіційному сайті регіональної філії Придніпровська залізниця АТ "Укрзалізниця".

Пам’ятка Замовнику

Про приєднання електроустановок до електричних мереж

регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця»

 

1. Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1, № 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371, № 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399, № 2712-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 23, ст.89, № 107-IX від 18.09.2019 № 145-IX від 02.10.2019, № 264-IX від 31.10.2019) та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі за текстом – НКРЕКП ) своєю Постановою від 14.03.2018 № 310, затвердила Кодекс систем розподілу (Кодекс), опубліковано в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр» від 18.04.2018 — № 75.

03 грудня 2019 року НКРЕКП прийняла Постанову від 03.12.2019 № 2595 "Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу", якою удосконалено норми Кодексу та скорочено кількість процедур при наданні/отриманні послуги з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж операторів системи розподілу, офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 06.12.2019, № 235.

24 червня 2020 року НКРЕКП прийняла Постанову від 24.06.2020 № 1209 "Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу", якою удосконалено норми Кодексу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (із змінами). День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.06.2020.

28.04.2021 на відкритому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийнято постанову НКРЕКП № 717 «Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу».

Зазначені зміни до Кодексу систем розподілу набирають чинності з 01.06.2021.

Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини операторів систем розподілу (далі – ОСР), оператора системи передачі (далі – ОСП), користувачів системи розподілу (далі – Користувачі) та замовників послуг з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.

Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі – договір про стандартне приєднання).

Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за відповідною типовою формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу (далі – договір про нестандартне приєднання)».

Розділом ІV «Порядок приєднання до систем розподілу» Кодексу регулюються відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників до електричних мереж та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників.

Цим розділом визначаються особливості:
1) стандартного приєднання електроустановок Замовника;
2) нестандартного приєднання електроустановок Замовника;
3) приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (у тому числі генеруючими установками приватних домогосподарств);
4) приєднання електроустановок Замовників до електричних мереж власників, які не є ОСР;
5) приєднання тимчасових (сезонних) об’єктів та будівельних струмоприймачів;
6) приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, розташованих на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики;
7) електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;
8) приєднання споживача до електроустановок виробника прямою лінією та отримання дозволу на таке приєднання;
9) приєднання генерації з ВДЕ до розподільних пристроїв існуючої генерації;
10) надання послуги з перенесення об’єктів електроенергетики за ініціативою Користувача або власника земельної ділянки, які мають намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости або інші об’єкти архітектури.

2. Законом України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом визначені наступні основні терміни:

Приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:
перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

Послуга з приєднання електроустановок Замовника до системи розподілу є платною послугою та надається ОСР відповідно до умов договору про приєднання.

3. Замовник звертається до ОСР із заявою про приєднання електроустановки (електроустановок) певної потужності до електричних мереж системи розподілу (далі – заява про приєднання), типова форма якої наведена в додатку 3 до цього Кодексу.

У заяві замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проєктування лінійної частини приєднання.

Замовник має право зазначити в заяві про приєднання графік уведення потужностей за роками (черги будівництва). У цьому випадку ОСР у технічних умовах повинен передбачити можливість приєднання потужностей замовника відповідно до запропонованого ним графіка (з урахуванням та обґрунтуваннями відповідно до державних будівельних норм та правил).

У заяві про приєднання зазначаються відомості про:

1) номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2) унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);

4) наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;

5) індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);

6) код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.

До заяви про приєднання додаються такі документи:

1) копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

4) графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

5) техніко-економічне обґрунтування (у визначених цим Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);

6) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання – виробників ВДЕ).

Приєднання об’єкта нерухомого майна до електричних мереж ОСР за тимчасовою схемою, за відсутності на ньому введеного в установленому порядку об’єкта архітектури, здійснюється лише на період будівництва.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);

2) копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);

3) графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

4) лист-погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатацію фотоелектричної станції, технічних засобів телекомунікації, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

Точка приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації має бути розташована на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція, технічні засоби телекомунікації.

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог законодавства, замовником з приєднання індустріального парку додатково до заяви додаються:

1) копія документа про право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;

2) копія витягу з Реєстру індустріальних (промислових) парків;

3) копія договору про створення та функціонування індустріального парку (якщо замовником послуги з приєднання індустріального парку є керуюча компанія індустріального парку).

У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 цього розділу Кодексу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві, несе замовник.»

4. Строк надання послуги з приєднання становить:

4.1. Стандартне приєднання – для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

4.2. Приєднання, яке не є стандартним.

Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше:

120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок Замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацію. Обчислення строку надання послуги з приєднання починається від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

5. Порядок формування (розрахунку) плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж системи передачі та системи розподілу, збільшення величини існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановок замовника, зміни ступеня напруги в точці приєднання, зміни схеми живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та/або зміни точки забезпечення потужності встановлено Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженою постановою НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965 (у редакції постанови НКРЕКП 25.11.2020 № 2161), яка застосовується оператором системи передачі та операторами системи розподілу для розрахунку плати за приєднання електроустановок до власних електричних мереж.

6. Заява про приєднання та повний пакет документів направляється поштою за адресою:

49638 м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 108. Управління Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», структурний підрозділ «Служба електропостачання».

Отримання відповідей на питання щодо приєднання електроустановок до електричних мереж звертатись до СП «Служба електропостачання» філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» по тел. (056) 793-06-49.

Прийомна тел./факс (+380 56) 793-08-23.

7. Електронний кабінет замовника розміщено на веб-порталі АТ «Укрзалізниця»: https://www.uz.gov.ua.


Додатки :


Додаток 1

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310

Додаток 2

Постанова НКРЕКП від 03.12.2019 № 2595

Додаток 3

Постанова НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965

Додаток 4

Постанова НКРЕКП від 24.06.20 № 1209

Додаток 5

Форма заяви про приєднання електроустановки певної потужності до Типового договору.

Додаток 6

Перелік документів, необхідних для розробки проекту договору про приєднання та технічних умов.

Додаток 7

Ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж на 2022 рік для АТ «Укрзалізниця».

Додаток 8

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності на 2022 рік для АТ «Укрзалізниця»

Додаток 9

Постанова НКРЕКП від 28.04.2021 № 717