slide1slide2slide3slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10

Регіональна філія 'Придніпровська залізниця'
АТ 'Укрзалізниця'

Ви знаходитесь на офіційному сайті регіональної філії Придніпровська залізниця АТ "Укрзалізниця".

Пам’ятка Замовнику

Про приєднання електроустановок до електричних мереж

регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця»

 

1. Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1, № 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371, № 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399, № 2712-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 23, ст.89, № 107-IX від 18.09.2019 № 145-IX від 02.10.2019, № 264-IX від 31.10.2019) та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі за текстом – НКРЕКП ) своєю Постановою від 14.03.2018 № 310, затвердила Кодекс систем розподілу (Кодекс), опубліковано в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр» від 18.04.2018 — № 75.

03 грудня 2019 року НКРЕКП прийняла Постанову від 03.12.2019 № 2595 "Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу", якою удосконалено норми Кодексу та скорочено кількість процедур при наданні/отриманні послуги з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж операторів системи розподілу, офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 06.12.2019, № 235.

24 червня 2020 року НКРЕКП прийняла Постанову від 24.06.2020 № 1209 "Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу", якою удосконалено норми Кодексу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (із змінами). День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.06.2020.

Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини операторів систем розподілу (далі – ОСР), оператора системи передачі (далі – ОСП), користувачів системи розподілу (далі – Користувачі) та замовників послуг з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.

Послуга зі стандартного приєднання надається на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі – договір про стандартне приєднання).

Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ»/з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу (далі – договір про нестандартне приєднання).

Розділом ІV «Порядок приєднання до систем розподілу» Кодексу регулюються відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників до електричних мереж та під час зміни технічних параметрів електроустановок замовників.

Цим розділом визначаються особливості:
1) стандартного приєднання електроустановок Замовника;
2) нестандартного приєднання електроустановок Замовника;
3) приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (у тому числі генеруючими установками приватних домогосподарств);
4) приєднання електроустановок Замовників до електричних мереж власників, які не є ОСР;
5) приєднання тимчасових (сезонних) об’єктів та будівельних струмоприймачів;
6) приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, розташованих на елементах інфраструктури об’єктів електроенергетики;
7) електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;
8) приєднання споживача до електроустановок виробника прямою лінією та отримання дозволу на таке приєднання;
9) приєднання генерації з ВДЕ до розподільних пристроїв існуючої генерації;
10) надання послуги з перенесення об’єктів електроенергетики за ініціативою Користувача або власника земельної ділянки, які мають намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости або інші об’єкти архітектури.

2. Законом України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом визначені наступні основні терміни:

Приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності;

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:
перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

Нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

2. Послуга з приєднання електроустановок Замовника до системи розподілу є платною послугою та надається ОСР відповідно до умов договору про приєднання.

3. ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання.

Процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:

- надання замовником ОСР заяви про приєднання та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 Кодексу;v

- визначення типу приєднання залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;

- підготовку і видачу замовнику проєкту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід'ємним додатком до такого договору,

- підписання замовником договору про приєднання;

- реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;

- оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

- підготовку ОСР проєкту зовнішнього електрозабезпечення;

- подання замовником розробленої ним проєктної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об'єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження технічних параметрів електричних мереж замовника із технічними параметрами електричних мереж ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище;

- виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника;

- подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));

- підписання акта надання послуги з приєднання сторонами договору;

- улаштування вузла (вузлів) вимірювання, що виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором замовника, що надається на договірних засадах відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.

4. ОСР надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов договору про нестандартне приєднання.

Послуга з нестандартного приєднання «під ключ» передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою.

Комплекс робіт, що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з урахуванням наступного:

1) проектування лінійної частини приєднання вилучається з обсягу робіт, що виконуються ОСР;

2) замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими сторонами проектну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж;

3) замовник здійснює заходи щодо відведення на користь ОСР земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.

5. Технічні умови на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж (додаток 7 до Кодексу) є невід'ємними додатками до договору про приєднання.

Технічні умови викладаються у вигляді єдиного документа за типовою формою, встановленою Кодексом (додаток 5 до Кодексу - для стандартного приєднання; додаток 6 до Кодексу - для нестандартного приєднання).

5.1 Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією).

5.2 Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП.

6. Строк надання послуги з приєднання становить:

6.1. Стандартне приєднання – для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

6.2. <b.Приєднання, яке не є стандартним.

Строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше:

120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок Замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацію. Обчислення строку надання послуги з приєднання починається від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

5. Замовник звертається до ОСР щодо наміру приєднатися до електричних мереж системи розподілу із заявою про приєднання.

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

4) ТЕО (за наявності).

5) інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки.

6) У разі приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання згідно з пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV цього Кодексу до заяви про приєднання додаються технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання.

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта)/

7.1 Порядок формування (розрахунку) плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж системи передачі та системи розподілу, збільшення величини існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановок замовника, зміни ступеня напруги в точці приєднання, зміни схеми живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та/або зміни точки забезпечення потужності встановлено Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженою постановою НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965, яка застосовується оператором системи передачі та операторами системи розподілу для розрахунку плати за приєднання електроустановок до власних електричних мереж.

1. Заява про приєднання та повний пакет документів направляється поштою за адресою:

49638 м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 108. Управління Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», структурний підрозділ «Служба електропостачання».

Отримання відповідей на питання щодо приєднання електроустановок до електричних мереж звертатись до СП «Служба електропостачання» філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» по тел. (056) 793-06-49.

Прийомна тел./факс (+380 56) 793-08-23.


Додатки :


Додаток 1

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310

Додаток 2

Постанова НКРЕКП від 03.12.2019 № 2595

Додаток 3

Постанова НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965

Додаток 4

Додаток 4 Постанова НКРЕКП в_д 24.06.20 № 1209

Додаток 5

Форма заяви про приєднання електроустановки певної потужності.

Додаток 6

Перелік документів, необхідних для розробки проекту договору про приєднання та технічних умов.

Додаток 7

Ставки плати за стандартне приєднання на 2021 рік

Додаток 8

Ставки плати за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж АТ Укрзалізниця на 2021 рік