Доступна приймальня - Порядок особистого прийому керівництвом


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
від 05.04.2016 № 108/Н

1. Особистий прийом громадян проводиться відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про звернення громадян».

2. Прийом громадян начальником філії «Придніпровська залізниця» здійснюється тільки після детального опрацювання звернення на попередньому особистому прийомі із заступниками начальника регіональної філії відповідно до розподілу обов’язків.

3. Організація особистого прийому громадян керівництвом філії «Придніпровська залізниця» здійснюється відповідальними працівниками Інспекції з контролю виконання (далі – працівники Інспекції).

4. Попередній запис громадян на особистий прийом проводиться особисто відповідальними працівниками Інспекції у Кімнаті прийому громадян або у кімнаті 108 будівлі управління філії, з обов’язковим поданням громадянами письмового викладення суті звернення та обґрунтування.

Також попередній запис до керівництва філії «Придніпровська залізниця» може здійснюватись за телефоном (056)793 01 03 або надіславши звернення в електронному вигляді на електронну адресу zapros@dp.uz.gov.ua за рекомендованою формою згідно з додатком, яка відображена на сторінці «Доступна приймальня» відомчого сайту Придніпровської залізниці. В такому разі у день прийому громадянин повинен надати оригінал звернення з особистим підписом. Звернення без зазначення місця проживання, контактного телефону, а також таке, з якого немож¬ливо встановити авторство, визнається анонімним i розгляду не підлягає.

5. Для більш оперативного і своєчасного розгляду звернення, з метою об’єктивного розв’язання порушених у ньому питань, пропонується разом зі зверненням надсилати в електронному вигляді (сканер) на електронну адресу zapros@dp.uz.gov.ua додаткові матеріали, а також інші документи, які необхiднi для розгляду звернення.

Згідно з вимогами статті 10 Закону України «Про звернення громадян», розголошення одержаних iз звернень вiдo¬мостей про особисте життя та іншої інформації, якщо це обмежує права i законні інтереси громадян, без їх згоди не допускається.

6. З метою з’ясування суті питання, визначення посадової особи чи структурного підрозділу, до компетенції яких належить вирішення зазначеного питання, працівники Інспекції проводять попередню бесіду із заявниками та вивчають надані звернення. Під час запису громадянина на особистий прийом до керівництва філії «Придніпровська залізниця» з’ясовується його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний телефон, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи організацій залізничного транспорту він звертався і яке було прийнято рішення, визначається підприємство, організація, установа, підрозділ залізниці, до компетенції якого належить питання, вивчаються документи, інші матеріали, подані громадянином, з обґрунтуванням причин заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень), інші питання, необхідні для прийняття рішення щодо запису.

7. Під час проведення запису або у призначений день прийому заявник повинен пред’явити документи, що посвідчують особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність таких документів згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян» може бути підставою для відмови в особистому прийомі.

8. У прийомі громадян можуть брати участь представники громадян, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку.

Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

Особи у нетверезому стані або з наявними ознаками психічного розладу, якщо їхня поведінка створює небезпеку для оточуючих, на прийом не допускаються.

9. На підставі попередньо отриманих від громадян письмових звернень, або звернень, які були надіслані електронною поштою та прийняті по телефону, для з’ясування конкретної дати та часу прийому відповідно черговості надходження звернень, інформація доповідається посадовій особі, яка відповідно до розподілу обов’язків та суті проблемних питань повинна проводити особистий прийом. До організації проведення особистого прийому залучаються фахівці дирекцій, служб і відділів, до компетенції яких належить опрацювання питань, порушених у зверненнях громадян.

10. Після узгодження з керівництвом регіональної філії «Придніпровська залізниця» прийом громадян проводиться у призначений час і день згідно затвердженого графіка, у кімнаті 108. В окремих випадках прийом може проводитися у службовому кабінеті керівництва філії «Придніпровська залізниця». Про призначені дні та часи прийому, а також у випадках перенесення прийому на інший день працівники Інспекції протягом п’яти робочих днів з дня надходження звернення повідомляють громадян за вказаним у їхньому зверненні контактним телефоном або надсилають повідомлення на вказану громадянином електронну адресу.

11. На особистому прийомі розглядаються тільки ті питання, які було порушено громадянином у його зверненні. Протягом одного приймального дня керівника та години прийому, згідно черговості, на особистий прийом планується не більше п’яти громадян із відведеним часом прийому – на кожного по 10 хвилин.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

12. Якщо громадянин не з’явився на особистий прийом або вирішити порушене в зазначеному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, – надане звернення розглядається причетними дирекціями, службами в тому самому порядку, що й письмове звернення.

13. Про результати розгляду громадянинові надається письмова відповідь за підписом керівництва залізниці або відповідної дирекції, служби.

14. У разі відсутності керівника філії «Придніпровська залізниця», прийом проводить особа, яка виконує його обов'язки.