slide1slide2slide3slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10

Регіональна філія 'Придніпровська залізниця'
АТ 'Укрзалізниця'

Ви знаходитесь на офіційному сайті регіональної філії Придніпровська залізниця АТ "Укрзалізниця".

Планування в АС МЕСПЛАН

1. Загальні положення

 • 1.1 Ця технологія визначає порядок планування перевезень вантажів на залізничному транспорті у всіх видах сполучень з використанням автоматизованої системи документообігу замовлень на перевезення вантажів та формування планів (далі АС МЕСПЛАН).
 • 1.2 Технологія ураховує вимоги Статуту залізниць України, Правил планування перевезень вантажів (далі - Правил), Порядку планування перевезень вантажів у міжнародному сполученні (ХХХ засідання Ради), Протоколів прикордонних та об’ємних нарад, розпоряджень Укрзалізниці стосовно порядку планування перевезень вантажів.

2. Планування перевезення вантажів в АС МЕСПЛАН у межах України

 • 2.1 Планування перевезення вантажів у межах України в електронній системі АС МЕСПЛАН здійснюється відповідно до Правил, а також діючих Розпоряджень УЗ щодо порядку планування та введення в АС МЕСПЛАН замовлень на перевезення вантажів.
 • 2.2 Залізниця забезпечує введення в АС МЕСПЛАН місячних заявок та додаткових замовлень на перевезення вантажів в межах України, наданих відправниками в залізницю у порядку, визначеному Правилами. Заявки відправників, що перевозять вантажі за пред’явленням, а також залізничних підприємств, що здійснюють перевезення для своїх потреб, також вводяться в систему МЕСПЛАН. Введення заявок на перевезення вантажів у контейнерах, а також порожніх контейнерів здійснюють станції відправлення по факту навантаження. Якщо контейнери в вагоні від різних відправників слідують на різні станції призначення та (або) для різних отримувачів в поле «станція призначення» вводиться перша станція призначення або розпилення. При цьому відправником вважається начальник станції відправлення, а отримувачем – начальник станції призначенння або розпилення.
 • 2.3 Узгодження місячних планових замовлень на перевезення вантажів в межах України в системі МЕСПЛАН проводиться на рівні залізниці в терміни згідно Правил. Після завершення терміну вводу місячних планів нові заявки вводяться як додаткові. Переведення в АС МЕСПЛАН додаткових замовлень на перевезення вантажів в межах України із статусу „заявлено” в статус „узгоджено” проводиться автоматично. Необхідність надання на станції телеграм-наказів, визначається начальником залізниці з урахуванням вимог діючих розпоряджень та Правил. Стандартні телеграми формує система МЕСПЛАН на основі введеного замовлення.
 • 2.4 Коригування узгоджених місячних планів перевезень в межах України здійснюється відповідно п 2.9, 2.10. Правил. Коригування місячного плану в АС МЕСПЛАН залізниця здійснює шляхом часткової заміни плану в статусі „узгоджено”, або при необхідності повного видалення плану із статусу „узгоджено”, введення нової заявки в статус „заявлено” та автоматичне переведення її в статус „узгоджено” допускається в межах узгодженого місячного плану. При проведенні вводу або коригування заявки в системі АС Месплан забезпечується ведення історії роботи з заявкою по кожному користувачу з можливістю перегляду цієї історії.
 • 2.5 Замовлення на додаткові плани перевезень вантажів відправники надають на станцію, в дирекцію або в залізницю у порядку, визначеному Правилами та згідно діючих розпоряджень УЗ. Введення замовлення в АС МЕСПЛАН забезпечується на рівні надання замовлення, де і залишається його оригінал в паперовому вигляді, або з робочого місця клієнта (відправника) з послідуючим письмовим підтвердженням.
 • 2.6 У випадках, коли на станції не має доступу для введення замовлення до АС МЕСПЛАН, начальник станції приймає заявку від відправника і залишає оригінал у себе. Для введення заявки в АС МЕСПЛАН станція в той же день передає копію заявки, або, встановленим на дирекції порядком, всі необхідні дані в дирекцію або на пункт вводу інформації (опорну станцію), де забезпечується введення цієї заявки в АС МЕСПЛАН в той же день.
 • 2.7 З метою недопущення введення однієї і тієї ж заявки декілька разів в АС МЕСПЛАН діє контроль. Якщо при введені нового замовлення у системі знаходиться замовлення, яке співпадає по реквізитах:
  • Вид плану;
  • Станція відправлення;
  • Відправник;
  • Станція призначення;
  • Код вантажу;
  • Вантажоотримувач;
  • Кількість вагонів;
  • Кількість тон;
  заявка запам’ятовується з наданням попередження. При необхідності дублікат видаляється користувачем.

3. Планування перевезення вантажів у межах країн СНД та Балтії.

Планування перевезення вантажів у межах країн СНД та Балтії тимчасово здійснюється аналогічно плануванню вантажів в межах України (розділ 2 даної Технології). Після прийняття Радою по залізничному транспорту держав учасниць співдружності рішення про введення автоматизованої системи планування перевезень вантажів в міжнародному сполученні в промислову експлуатацію, порядок планування перевезень вантажів у межах країн СНД та Балтії в системі Месплан буде розроблено окремо.

4. Планування перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів.

Планування перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів в електронній системі АС МЕСПЛАН здійснюється відповідно розділу 3 Правил, а також з урахуванням вимог усіх діючих чинних документів, зазначених в розділі 1 даної Технології.

Експортні перевезення

 • 4.1 Відправники експортних вантажів надають місячні планові замовлення на перевезення в залізниці згідно п 3.1, 3.2 Правил.
 • 4.2 Введення в АС МЕСПЛАН місячних замовлень на перевезення експортних вантажів забезпечує залізниця відправлення в терміни, встановлені Правилами (розділ 3).
 • 4.3 Укрзалізниця узгоджує план перевезень експортних вантажів з морськими та річковими портами, та з залізничними адміністраціями іноземних держав згідно п 3.5, 3.6 Правил.
 • 4.4 Після усіх необхідних узгоджень Укрзалізниця не пізніше ніж за 4 дні до початку планового місяця в АС МЕСПЛАН переводить затверджені керівництвом Укрзалізниці експортні плани із статусу „заявлено” в статус „узгоджено”. Заявки, які тимчасово не узгоджені приймаючою стороною, Укрзалізниця переводить у статус „відкладено”. Замовлення на перевезення, в прийомі яких відмовлено приймаючою стороною, Укрзалізниця переводить в АС МЕСПЛАН у статус „не узгоджено”. Необхідні примітки, надані приймаючою стороною, Укрзалізниця зазначає в АС МЕСПЛАН у полі „примітка”. На підставі узгоджених експортних планів АС МЕСПЛАН розраховує добові норми передачі вантажів через західні прикордонні переходи, норми вивантаження у портах, які автоматично включаються в усі довідки щодо виконання норм передачі та вивантаження. Укрзалізниця надає інозалізницям норми передачі/прийому у вигляді електронних передаточних телеграм, сформованих АС МЕСПЛАН. Портам норми надаються у вигляді електронних протоколів узгоджень, сформованих АС МЕСПЛАН. Залізниці доводять узгоджений місячній експортний план до станцій навантаження порядком встановленим начальником залізниці.
 • 4.5 Замовлення на додаткові перевезення експортних вантажів відправники надають в управління залізниці згідно Правил. При вводі заявки в АС Месплан необхідно вказати: при перевезенні на експорт через сухопутні прикордонні переходи у треті країни – прикордонний перехід, експедиторів по транзитних державах; при перевезені на експорт через порти – назву припортової станції (порту), вантажоодержувача та експедитора в порту. Введення додаткового замовлення на експортне перевезення в АС МЕСПЛАН забезпечує залізниця згідно заявок відправників. Оригінал (або факсокопія – на залізницях це може бути передбачено договором на перевезення) замовлення в паперовому вигляді залишається в залізниці.
 • 4.6 Укрзалізниця, на підставі введеного залізницею в АС МЕСПЛАН додаткового замовлення відправника під статусом „заявлено”, проводить узгодження цього замовлення з інозалізницею або портом встановленим порядком. Стандартна телеграма-запит для узгодження формується системою МЕСПЛАН на підставі введеного додаткового замовлення.
 • 4.7 Після узгодження додаткового експортного перевезення Укрзалізниця переводить заявку в АС МЕСПЛАН із статусу „заявлено” в статус „узгоджено”, або „відкладено” чи „не узгоджено” в залежності від відповіді приймаючої сторони. Залізниця, на підставі погодження УЗ в АС МЕСПЛАН, доводить додатковий експортний план до станції навантаження встановленим на залізниці порядком. Необхідність надання на станції телеграм-наказів, визначається начальником залізниці з урахуванням вимог Правил та чинного законодавства.
 • 4.8 Коригування експортних планів в системі МЕСПЛАН здійснюється наступним порядком:
  • 4.8.1 При перевезенні через морські та річкові порти України за наявності згоди порту у межах узгоджених обсягів в одному напрямку в статусі „узгоджено” залізниці можуть коригувати станцію відправлення, найменування відправника (для Донецької та Придніпровської залізниць згідно розпорядження № ЦЗМ-10/456), вантажоодержувача, країну призначення, рід вантажу (у межах однієї номенклатурної групи), рід та власність рухомого складу.
  • 4.8.2 При перевезенні через сухопутні прикордонні переходи в статусі „узгоджено” залізниці можуть коригувати станцію відправлення, рід вантажу (у межах однієї номенклатурної групи), рід та власність рухомого складу.
  • 4.8.3 Про всі коригування, що призводять до зміни обсягів перевезень вантажів в портах та через західні прикордонні переходи залізниці повідомляють Укрзалізницю засобами електронної пошти в добовий термін.
  • 4.8.4 Коригування експортних обсягів як в сторону зменшення, так і збільшення здійснює Укрзалізниця. Транзитні перевезення
 • 4.9 Планування транзитних перевезень вантажів здійснюється Укрзалізницею на підставі п 3.11 – 3.14 Правил, Порядку планування перевезень вантажів у міжнародному сполучені та протоколів об’ємних нарад.
 • 4.10 Місячні замовлення на транзитні перевезення із країн СНД та Балтії в порти України та західні країни вводяться в АС МЕСПЛАН шляхом завантаження замовлень на перевезення від залізниць держав СНД з системи АС МЕСПЛАН міждержавного рівня згідно з діючою технологією.
 • 4.11 Додаткові замовлення на перевезення транзиту надходять в УЗ із ЦФТО ВАТ „РЗ” у вигляді телеграм електронною поштою. Введення додаткових транзитних планів у АС МЕСПЛАН забезпечує Укрзалізниця.
 • 4.12 Підтвердження місячного і додаткових планів на перевезення транзиту Укрзалізниця надає в ЦФТО ВАТ „РЗ” телеграмою по електронній пошті.
 • 4.13 Переведення замовлень на транзитні перевезення із статусу „заявлено” в статус „узгоджено” та коригування цих замовлень в АС МЕСПЛАН здійснює Укрзалізниця. На підставі узгоджених транзитних планів АС МЕСПЛАН розробляє норми прийому транзитних вантажів по східних прикордонних переходах.

Імпортні перевезення

 • 4.14 Планування імпортних перевезень вантажів здійснюється Укрзалізницею на підставі п 3.11 – 3.14 Правил, Порядку планування перевезень вантажів у міжнародному сполучені та протоколів об’ємних та прикордонних нарад.
 • 4.15 Замовлення на ввезення в Україну імпортних вантажів через західні сухопутні прикордонні переходи Укрзалізниця отримує від інозалізниць у вигляді електронних телеграм.
 • 4.16 Підтвердження прийому імпорту Укрзалізниця здійснює засобами електронної пошти.
 • 4.17 Введення планів перевезень імпорту в АС МЕСПЛАН в статус „заявлено” та переведення в статус «узгодження» здійснює залізниця або станція, через яку імпорт надходить в Україну по факту надходження вантажів.

5. Порядок ведення облікової картки при планування перевезень в АС МЕСПЛАН

 • 5.1. Облік виконання плану навантаження здійснюється відповідно розділу 6 Правил. Підставою для заведення облікової картки на станції є:
  • при перевезенні по місячному плану – заявка форми ГУ-12 та наявність узгодженої заявки в системі Месплан;
  • при перевезенні по додатковому плану – заявка відправника на станції відправлення та наявність узгодженої заявки в системі Месплан.
  • Якщо відправник надав заявку в дирекцію або залізницю – підставою є наявність узгодженої заявки в системі Месплан та повідомлення начальника станції встановленим на залізниці порядком. Після набуття заявкою статусу «узгоджено» АС Месплан здійснює формування бланку облікової картки та занесення в неї даних заявки. Облікова картка може бути роздрукована на принтері для подальшої роботи. Заповнення та внесення змін в облікову картку проводиться вручну встановленим порядком.
 • 5.2 У випадках, коли на станції відсутній доступ до автоматизованої системи Месплан, а додаткову заявку на відвантаження відправник надав у дирекцію, або залізницю, підставою для заведення облікової картки є розпорядження залізниці або дирекції, надане встановленим начальником залізниці порядком.

6. Порядок роботи відправника в АС МЕСПЛАН

 • 6.1 Відправники, які уклали договір з залізницею щодо роботи в АС МЕСПЛАН згідно розпорядження УЗ від 15.09.06р. № Ц-2/666, набувають право введення замовлень на перевезення вантажу в автоматизовану систему планування безпосередньо з робочого місця, підключеного через мережу Інтернет, та відслідковування порядку узгодження свого замовлення і відображення у довідковій системі ГІОЦ УЗ виконання плану навантаження по своїй заявці.
 • 6.2 Введення місячних та додаткових заявок на перевезення в АС МЕСПЛАН відправники здійснюють згідно даної Технології. При цьому оригінали заявок на місячний план та заявки на додаткові плани відправник надає згідно Правил та даної Технології.
 • 6.3 Переведення замовлення відправника в статус „узгоджено” в системі АС МЕСПЛАН здійснюється залізницями та Укрзалізницею згідно розділів 2,3,4 даної Технології.

7. Порядок відкриття робочого місця користувача АС МЕСПЛАН

 • 7.1 Для відкриття робочого місця користувача АС МЕСПЛАН необхідно налаштувати шлях доступу до WEB частини робочого місця на комп’ютері користувача і описати користувача на вузлі АСК ВП УЗ залізниці чи ГІОЦ.
 • 7.2 Шлях доступу до WEB частини робочого місця налаштовується залежно від місця розташування нового абонента. Абоненти станційного рівня, рівня дирекції чи залізниці доступаються до WEB частини залізниці. Абоненти рівня адміністрації доступаються до WEB частини адміністрації. Абоненти рівня відправника доступаються до АС Месплан через мережу Internet. Роботи по підключенню абонентів до WEB частини робочого місця АС МЕСПЛАН проводять працівники технічних служб.
 • 7.3 Опис нового користувача в системі АС МЕСПЛАН проводиться в два етапи, шляхом створення нового абонента в моделі абонентів вузла АСК ВП УЗ, і наданню цьому відповідних прав в АС МЕСПЛАН. Роботи по опису нового користувача проводить користувач АС МЕСПЛАН з правами адміністратора.