slide1slide2slide3slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10

Регіональна філія 'Придніпровська залізниця'
АТ 'Укрзалізниця'

Ви знаходитесь на офіційному сайті регіональної філії Придніпровська залізниця АТ "Укрзалізниця".

При підвищенні тарифних ставок і посадових окладів працівників ПАТ «Укрзалізниця» доплати, надбавки та інші виплати будуть збережені 7/3/2017

Керівництвом ПАТ «Укрзалізниця» у соціальному партнерстві з галузевими профспілками досягнуто домовленості про підвищення з 1 березня 2017 року працівникам на 25% годинних тарифних ставок і посадових окладів. Товариство зберігає всі доплати і надбавки, інші компенсаційні виплати, що передбачені Галузевою угодою та колективними договорами і були встановлені працівникам.

Підвищення добробуту працівників та престижності роботи в галузі залізничного транспорту є одними з пріоритетних завдань ПАТ «Укрзалізниця». Базуючись на принципах соціального партнерства, товариство постійно працює над удосконаленням оплати праці та підвищенням мотивації. З початку цього року відбулася низка конструктивних зустрічей з представниками Профспілок залізничників і транспортних будівельників України, Вільної профспілки машиністів України тка Вільної профспілки залізничників України, у ході яких досягнуто домовленостей з багатьох питань, зокрема і стосовно зарплати працівників.

Розміри зростання заробітної плати залежать від багатьох чинників, зокрема: від годинної тарифної ставки (встановленої відповідно до розряду) чи посадового окладу, від надбавки за вислугу років (стажу роботи на залізничному транспорті), доплат за роботу у шкідливих умовах праці, за роботу у вечірній та нічний час, розміру премії за виконання показників преміювання та розміру індексації, що виплачувалась до підвищення.

Місячна тарифна ставка робітника 1 розряду основної діяльності ПАТ «Укрзалізниця» з 1 березня складе 2526 грн, що на 505 грн вище, ніж до цієї дати. Збільшення посадових окладів та тарифних ставок не призведе до перегляду структури заробітної плати.

Преміювання працівників здійснюватиметься за показниками та у розмірах, які передбачені діючими положеннями про преміювання з урахуванням виконання зазначених у них показників.

Чи буде нарахована індексація – залежить від розміру підвищення грошового доходу. Працівникам, у яких сума підвищення заробітної плати (з урахування оплати праці, доплат і надбавок, які носять постійний характер), перевищить суму індексації, індексація виплачуватись не буде.

Наразі у соціальному діалозі з галузевими профспілками розробляється нове Положення про оплату праці працівників регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця».

Довідка: Підвищення рівня заробітної плати не виключає збереження державної гарантії щодо індексації доходів громадян. Проте відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

У іншому випадку (коли розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу), сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.