slide1slide2slide3slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10

Регіональна філія 'Придніпровська залізниця'
АТ 'Укрзалізниця'

Ви знаходитесь на офіційному сайті регіональної філії Придніпровська залізниця АТ "Укрзалізниця".

Шановні абітурієнти! 19/07/2018

Повідомляємо, що відповідно до Правил прийому в 2018 році Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна проводить набір вступників для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на денну та заочну форми навчання зі скороченим терміном підготовки (перелік спеціальностей та терміни навчання наведено в додатку 1). Прийом документів з 12 липня по 24 липня, вступні іспити – 27 липня. Прийом здійснюється за результатами фахового випробування. З програмами вступних випробувань можна ознайомитись на офіційному веб-сайті приймальної комісії університету .

Також університет проводить набір вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на денну та заочну форми навчання. Прийом документів з 12 по 26 липня. Вступні іспити з 27 липня по 02 серпня. На магістерські освітні програми: Управління проектами; Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті; Управління фінансово-економічною безпекою, відмічені зірочкою (*) в додатку 2, прийом документів з 12 липня по 12 серпня. Вступні іспити відбудуться з 15 по 19 серпня. Прийом здійснюється за результатами тестування з фаху та іноземної мови. З програмами вступних випробувань можна ознайомитись на офіційному веб-сайті приймальної комісії університету.

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті приймальної комісії університету або за телефонами 056-776-61-30, 056-793-19-15.


 

Спеціальності для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання)

 

Спеціальність

Освітня програма (Спеціалізація)

 
 

051 Економіка

Економічна кібернетика

 

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

 

073 Менеджмент

Менеджмент

 

101 Екологія

Екологія

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

 

123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія

 

133 Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

 

Електричний транспорт

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на транспорті

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

 

Водопостачання та водовідведення

 

Мости і транспортні тунелі

 

Автомобільні дороги і аеродроми

 

273 Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

 

Вагони та вагонне господарство

 

Залізничні споруди та колійне господарство

 

Системи керування рухом поїздів

 

274 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

 

275 Транспортні технології

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

 

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті