slide1slide2slide3slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10

Регіональна філія 'Придніпровська залізниця'
АТ 'Укрзалізниця'

Ви знаходитесь на офіційному сайті регіональної філії Придніпровська залізниця АТ "Укрзалізниця".

На Придніпровській залізниці встановлена мінімальна межа щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення 25/01/2022

Двадцятого січня поточного року керівництво регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ «Укрзалізниця» та президія дорпрофсожу прийняли спільну постанову про внесення змін до дорожнього колективного договору.

Ідеться про пункт 3.1.16, перший абзац якого викладено в новій редакції: "При наданні працівникам щорічної відпустки загальної тривалості або не менше її половини (у випадках поділу відпустки на частини), незалежно від періоду її надання, виплачувати один раз на рік згідно з положенням (Додаток 2), за письмовою заявою працівника, матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 50 відсотків тарифної ставки чи посадового окладу за посадою, котру обіймає працівник, встановленого штатним розписом на дату подання заяви, але не менше двох прожиткових мінімумів (з коефіцієнтом 1,31) для працездатних осіб, встановлених законодавством України на 1 січня (податкового) звітного року".

Відтепер мінімальна матеріальна допомога на оздоровлення становить 6500 грн.