slide1slide2slide3slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10

Регіональна філія 'Придніпровська залізниця'
АТ 'Укрзалізниця'

Ви знаходитесь на офіційному сайті регіональної філії Придніпровська залізниця АТ "Укрзалізниця".

Порядок укладення договору про надання послуг

Шановні замовники залізничних послуг!

 

ПАТ «Укрзалізниця» розпочато договірну кампанію по укладенню договорів про надання послуг з перевезення вантажів, надання вантажного вагону, та інших послуг (далі – договори).

Для зручності клієнтів та прискорення реєстрації нового договору в автоматизованих системах ПАТ «Укрзалізниця» в АС «Клієнт-УЗ» реалізована можливість підтвердження клієнтом своєї згоди про застосування всіх умов договору шляхом накладання на електронному примірнику Єдиного договору свого електронного цифрового підпису (ЕЦП), виданого будь-яким акредитованим Центром сертифікації ключів (наприклад, Державної фіскальної служби України).

Одночасно з накладанням ЕЦП уповноваженою на це особою, буде проводитись автоматизована перереєстрація Замовника перевезень з наданням йому нового номера договору, коду платника та можливості роздрукувати автоматично заповнений договір для підписання та відправлення разом із довіреністю підписанта до регіональної філії «Придніпровська залізниця». Автоматична реєстрація клієнта дозволить йому після 19.02.2018 здійснювати планування перевезень, внесення попередньої оплати та відправлення і одержання вантажів, в т. ч. до повернення підписаного примірника договору про надання послуг.

Після успішного підписання електронного договору необхідно роздрукувати договір з АС «Клієнт-УЗ» (реквізити договору буде заповнено автоматично), підписати та направити 2 примірники до служби комерційної роботи та маркетингу регіональної філії «Придніпровська залізниця». У випадку, якщо договір зі сторони клієнта підписується за довіреністю, до договору додається оригінал довіреності.

УВАГА!
Попереднє укладення договору через АС «Клієнт-УЗ» проводиться для клієнтів, які вже мають укладені Договори про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги (єдині Договори).
Клієнтам, які не мають укладеного Договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги (єдиного Договору), для підписання нового договору про надання послуг потрібно звернутись до регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з роздрукованим та підписаним проектом договору та наданням необхідного переліку документів, який розміщено нижче.

  • 1. Лист-звернення щодо укладення договору із зазначенням типу рухомого складу, найменувань вантажів, напрямків та обсягів перевезень, які плануються, реквізитів та контактів заявника.
  • 2. Довіреність від імені юридичної особи, що підтверджує повноваження особи на підписання договору (у разі підписання договору особою, не уповноваженої на це статутними документами).*
  • 3. Копії документів на підтвердження повноважень особи, яка видає довіреність (копія протоколу та наказу про призначення уповноваженої особи).*
  • 4. Копія Статуту підприємства, з усіма змінами та додатками.*
  • 5. Копія свідоцтва (витягу) про реєстрацію платника податку на додану вартість форма № 2-ПДВ (у разі наявності) або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.*
  • 6. Довідка Банку з вказівкою банківських реквізитів та рахунків фірми (оригінал).
  • 7. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, виданий не пізніше ніж за 2 тижні до пред’явлення, із зазначенням наступних відомостей: місцезнаходження; вищий орган управління; керівник юридичної особи; відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності; основні види діяльності юридичної особи, та обмеження щодо суми укладення договорів (оригінал).

* копії документів повинні бути належним чином засвідчені.

З будь-яких питань щодо укладення договору можна звертатися до відділу договорів та тарифів служби комерційної роботи та маркетингу регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» за телефонами (056)793-10-36, 793-10-45, 793-10-35.

УВАГА! З 00 годин 00 хвилин 28.07.2018 вводяться в дію нові ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця», плати за користування вагонами перевізника АТ «Укрзалізниця» за межами України та коефіцієнти порожнього пробігу, які зазначені в Додатках 2 і 3 договору про надання послуг"

З надією на порозуміння та прагненням до взаємовигідного та тривалого співробітництва.

 


Адреси управління регіональної філії «Придніпровська залізниця»:

Служба комерційної роботи та маркетингу
49038, м.Дніпро, пр. Д.Яворницького, 108

Начальник відділу договорів і тарифів Дубовик Тетяна Вікторівна (056)7931036
Старший інспектор по договірній роботі Лях Володимир Вікторович (056)7931045

Після отримання договору через АС «Клієнт-УЗ» та у разі згоди з його умовами користувач залізничних послуг оформляє його належним чином та направляє для доопрацювання та підписання до регіональної філії.

Більш детальну та актуальну інформацію можна отримати на сайті філії ЦТЛ за адресою http://uz-cargo.com/contractprojects.html